مشکلات نفوذ در فولاد ضد‌زنگ در جوشکاری با قوس غوطه‌وری