سیم جوش توپودری برای جوشکاری فولادهای نرم، فولادهای مقاوم به حرارت و فولادهای دمای پایین

سیم جوش توپودری برای فولادهای نرم: حداقل استحکام کششی فلز جوش ایجاد شده توسط سیم‌‌‌‌جوش‌‌‌‌های توپودری ارائه شده برای جوشکاری فولادهای نرم برابر با psi 70000 است. سیم‌‌‌‌جوش‌‌‌‌ توپودری E70T-1 برای وضعیت جوشکاری تخت و افقی استفاده می‌‌‌‌شود. از این محصول برای اتصال فولادهای ساده کربنی و فولادهای کم آلیاژ استفاده می‌‌‌‌شود. سیم‌‌‌‌جوش توپودری E71T-1 […]