انواع موقعیت جوشکاری (بخش دوم)

انواع موقعیت‌های جوشکاری لوله

موقعیت‌های ذکر شده در بخش قبل، که عبارت بودند از موقعیت‌های مسطح، افقی، عمودی و سربالا، اساسی‌ترین انواع موقعیت‌هایی هستند که برای جوشکاری صفحات استفاده می‌شوند. با این حال، این موارد موقعیت جوشکاری لوله را به طور کامل توصیف نمی‌کنند. برای جوشکاری لوله، چهار نوع موقعیت مختلف وجود دارد:

موقعیت جوش لوله نورد افقی1G ، موقعیت عمودی G2، موقعیت افقی ثابتG 5، و موقعیت جوش شیب‌دار G6

 

موقعیت‌های G1 جوشکاری لوله

موقعیت جوشکاریG 1 ساده‌ترین موقعیت‌ها برای جوش لوله است چون لوله در موقعیت افقی قرار دارد. در موقعیت جوشکاری لوله G 1، می‌شود لوله را در جهت محور افقی خود (محور X) بچرخانیم. جوشکار اینکار را از بالا و بدون تغییر موقعیت خود انجام می‌دهد در حالی که لوله به آرامی به صورت دستی و یا به وسیله تجهیزات چرخانده می‌شود.

تصویر زیر تمام موقعیت‌های جوشکاری لوله را به روشنی نشان می‌دهد:

موقعیت جوشکاری

شکل ۲: موقعیت‌های جوشکاری لوله

 

موقعیت G2 جوشکاری لوله

در موقعیتG 2 جوشکاری لوله، لوله در موقعیت عمودی (محور لوله در جهت محور Y) و محور جوش در جهت افقی قرار دارد. جوشکار با ثابت ماندن یا حرکت در اطراف لوله، جوشکاری را از پهلو انجام می‌دهد. جوشکاری لوله G2 آسان است و اغلب با روش پشت دستی/ روش چپ به راست جوش داده می‌شود.

 

موقعیت‌ G5 جوشکاری لوله

در موقعیت G5 جوش لوله، محور لوله در موقعیت افقی ثابت شده و اپراتور به صورت عمودی یا به سمت پایین و یا بالا جوشکاری می‌کند. در این موقعیت، لوله ثابت نگه داشته می‌شود و بر خلاف جوشکاریG 1 قابل چرخش نیست. موقعیت جوشکاری G5 مشکل است چون لوله نمی‌تواند چرخانده شود.

 

موقعیت 6G جوشکاری لوله

در این موقعیت، عملیات در یک لوله شیب‌دار انجام می‌شود. به طور معمول نسبت به محور افقی یا عمودی، شیب لوله ۴۵ درجه است. موقعیت‌های جوشکاری G6، که سخت‌ترین ِموقعیت‌های جوشکاری لوله است، به جوشکارهای مجرب و دارای مجوز نیاز دارد. در این فرآیند لوله ثابت می‌ماند و اپراتور برای جوشکاری باید در اطراف لوله حرکت کند؛ این سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موقعیت جوشکاری لوله برای جوشکاران است.

شکل دیگری هم وجود دارد به نام GR6 که در آن جوشکاری به حالت حلقه‌ای و با قرار دادن یک صفحه فولادی در زیر جوش (با فاصله ۲.۵ سانتیمتری) انجام می‌شود. نیاز به این فرآیند، در موقع جوشکاری لوله‌ها در نزدیکی موانعی مثل دیوارها، زاویه‌ها یا سایر سازه‌ها ایجاد می‌شود.

 

مقایسه موقعیت‌ جوشکاری طبق استانداردهای ISO و ASME /AWS

گاهی اوقات، موقعیت جوش توسط سازمان حرفه‌ای ISO در صنایع تعیین می‌شود. نامگذاری موقعیت جوش در سیستم ISO کمی متفاوت از دیگر استانداردها است. جدول زیر، به عنوان نمونه، مقایسه‌ای را در بین نمادهای موقعیت استاندارد جوش ISO و AWS نشان می‌دهد:

موقعیت جوشکاری طبق استاندارد AWS موقعیت جوشکاری طبق استانداردISO
1G/ 1F PA
2F PB
2G PC
4F PD
4G PE
3G سربالایی PF
3G سرپایینی PG
5G سربالایی PH
5G سرپایینی PJ
6G سربالایی H-L045
6G سرپایینی J-L045

جدول شماره ۲: موقعیت‌های جوشکاری مطابق با استاندارد‌های AWS و ISO

 

چرا به جوشکاری لوله‌ها اهمیت می‌دهیم

موقعیت جوش یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که بر کیفیت آن تاثیر زیادی می‌گذارد؛ به حدی که برای هر موقعیت جوش لوله، جوشکارها باید مراحل اخذ گواهینامه مرتبط را طی کنند. به عنوان مثال، اگر اپراتور جوشکار واجد شرایط جوشکاری در موقعیت G1 باشد، مجاز به انجام جوشکاری در موقعیت‌های سختی مثل موقعیت G6 نیست. اما از طرف دیگر، اگر فرد جوشکار برای سخت‌ترین موقعیت یعنیG 6 مجوز داشته باشد، می‌تواند در موقعیت G1 هم کار کند. بنابراین، کاملا مشخص است که یادگیری تخصص در زمینه هر یک از موقعیت‌های جوش، مهارت‌ها و صلاحیت‌های جوشکار را بالا می‌برد.

 

منبع:https://whatispiping.com/welding-positions/